गोपनीयता नीति

हामी को हौँ?

हाम्रो वेबसाइटको: https://merosabda.com हो।

यस वेबसाइट merosabda.com ले कुनैपनि तेस्रो पक्षहरूसँग व्यक्तिगत जानकारी साझेदारी गर्दैन। हामी स्मृतिशेषको प्रयोगमार्फत तपाईँको सामग्री र पढ्ने अनुभवको विश्लेषण र अनुकूलन गर्न बाहेक यस वेबसाइटमा तपाईँको भ्रमणको ’boutमा कुनै जानकारी भण्डारण गर्दैनौँ। तपाईँ आफ्नो विशिष्ट ब्राउजर सेटिङहरू परिवर्तन गरेर कुनै पनि समयमा स्मृतिशेषको प्रयोग बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।

यस साइटका सबै सामग्रीहरूको प्रतिलिपि अधिकार मेरो शब्द डटकम अन्तर्गत पर्दछ। हामी यस वेबसाइटको अनुमति बिना अन्य ब्लग वा वेबसाइटहरूमा यहाँबाट लिइएका सामग्रीहरूलाई पुन: प्रकाशित गरेमा यस विषयमा हामी जिम्मेवार छैनौँ। हामी अन्य प्रकाशकहरूलाई हाम्रो सामग्री प्रकाशित गर्न अनुमति दिँदैनौँ। यस वेबसाइटका लेखहरूले कहिलेकाँही सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमलाई सन्दर्भ बनाउन सक्छ तर कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार युक्त लेख वा अन्य विवरणहरूलाई यहाँ समावेश गर्दैन। हामी हाम्रो लेखक सामग्री र गैर-प्रतिलिपि अधिकार सामग्री प्रकाशित गर्दछौँ।

यो गोपनीयता नीति बिना सूचना परिवर्तनको अधीनमा छ र यसलाई अन्तिम पटक अन्तिम १ डिसेम्बर २०२२ मा अद्यावधिक गरिएको थियो। यदि तपाईँसँग कुनै पनि प्रश्न छ भने हामीलाई सीधा यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ, merosabda@yandex.com